Valtiopaivaasia HE 188/1995

HE 188/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutuskassalain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

31.12.1995

Säädöskokoelma
1777/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.11.1995

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Heikkilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2574

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.1995 Päättynyt PTK 96/1995 2587

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/1995 vp
Valmistunut

13.12.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1995 Päättynyt PTK 129/1995 3589

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1995 Päättynyt PTK 131/1995 3592
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995 3722

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 3

​​​​