HE 188/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinotilastoista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maaseutuelinkeinotilastoista

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1197/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maaseutuelinkeinotilastoista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Silén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3793

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3865

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 20/1996 vp
Valmistunut

28.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 157/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1996 Päättynyt PTK 158/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1996 Päättynyt PTK 159/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5012

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5151

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Vastaus
EV 220/1996 vp