Valtiopaivaasia HE 188/2000

HE 188/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yritys- ja yhteisötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Yritys- ja yhteisötietolaki

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
244/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
245/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yrityskiinnityslain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
246/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki toiminimilain 2 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
247/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki säätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
248/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
249/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
250/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
251/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Yritys- ja yhteisötietolaki

2. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

3. Laki yrityskiinnityslain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

4. Laki toiminimilain 2 ja 12 §:n muuttamisesta

5. Laki säätiölain muuttamisesta

6. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

7. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

8. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.11.2000

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pekkarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2000 Päättynyt PTK 142/2000 18
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/2001 vp
Valmistunut

27.02.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4.-8. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 17/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.03.2001 Päättynyt PTK 19/2001 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.03.2001 Päättynyt PTK 21/2001 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.2001