Valtiopaivaasia HE 189/1992

HE 189/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi ja pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi

Vahvistettu

06.11.1992

Voimaantulo

06.11.1992

Säädöskokoelma
972/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.1992

Voimaantulo

06.11.1992

Säädöskokoelma
973/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi

2) Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3467

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.1992 Päättynyt PTK 114/1992 3496

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 37/1992 vp
Valmistunut

20.10.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992 3793

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1992 Päättynyt PTK 131/1992 3805
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1992 Päättynyt PTK 134/1992 3960

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1992