Valtiopaivaasia HE 189/1993

HE 189/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jakolain ja eräiden muiden asioiden käsittelyä maaoikeudessa koskevien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki jakolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1016/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 89 ja 91 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1017/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kaavoitusalueiden jakolain 69 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1018/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1019/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kaivoslain 66 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1020/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1021/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki yleisistä teistä annetun lain 103 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1022/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1023/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki jakolain muuttamisesta

2) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 89 ja 91 §:n muuttamisesta

3) Laki kaavoitusalueiden jakolain 69 §:n muuttamisesta

4) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

5) Laki kaivoslain 66 §:n muuttamisesta

6) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

7) Laki yleisistä teistä annetun lain 103 a §:n muuttamisesta

8) Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3278

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 115/1993 3302

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/1993 vp
Valmistunut

04.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 134/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993 4001

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1993 Päättynyt PTK 137/1993 4062
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 138/1993 4076

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.1993