Valtiopaivaasia HE 189/1994

HE 189/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen liittymisestä Euroopan avaruusjärjestöä koskevaan yleissopimukseen tehdyn Suomen ja Euroopan avaruusjärjestön välisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Suomen liittymisestä Euroopan avaruusjärjestöä koskevaan yleissopimukseen tehdyn Suomen ja Euroopan avaruusjärjestön välisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

01.01.1995

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Suomen liittymisestä Euroopan avaruusjärjestöä koskevaan yleissopimukseen tehdyn Suomen ja Euroopan avaruusjärjestön välisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.1994

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994 3199

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 10/1994 vp
Valmistunut

11.11.1994

Päätösehdotus

Ks mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994 5262

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1994

​​​​