HE 189/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vankeinhoitolaitoksen työtoiminnassa tuotettujen suoritteiden hinnoittelun perusteista annetun lain kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vankeinhoitolaitoksen työtoiminnassa tuotettujen suoritteiden hinnoittelun perusteista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

26.01.1996

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
42/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vankeinhoitolaitoksen työtoiminnassa tuotettujen suoritteiden hinnoittelun perusteista annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusama

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2656

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1995 Päättynyt PTK 101/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2659

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 40/1995 vp
Valmistunut

21.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 103/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 104/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 105/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2772

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1995 Päättynyt PTK 113/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2918

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1995

Vastaus
EV 127/1995 vp