Valtiopaivaasia HE 189/1996

HE 189/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
979/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
980/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
981/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
982/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
983/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
984/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki vammaistukilain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
985/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
986/1996
Päätös

Hyväksytty

9) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
987/1996
Päätös

Hyväksytty

10) Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
988/1996
Päätös

Hyväksytty

11) Laki asumistukilain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
989/1996
Päätös

Hyväksytty

12) Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
990/1996
Päätös

Hyväksytty

13) Laki työntekijäin eläkelain 4 a ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
991/1996
Päätös

Hyväksytty

14) Laki valtion perhe-eläkelain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
992/1996
Päätös

Hyväksytty

15) Laki työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
993/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2) Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3) Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

4) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

5) Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

6) Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta

7) Laki vammaistukilain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

8) Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

9) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

10) Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

11) Laki asumistukilain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

12) Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

13) Laki työntekijäin eläkelain 4 a ja 8 §:n muuttamisesta

14) Laki valtion perhe-eläkelain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

15) Laki työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3793

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3865

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 29/1996 vp
Valmistunut

06.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 137/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1996 Päättynyt PTK 138/1996 4431

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1996 Keskeytynyt PTK 139/1996 4465
15.11.1996 Päättynyt PTK 143/1996 4542 15
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996 4674

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1