Valtiopaivaasia HE 189/1998

HE 189/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle takausta ja vierasvelkapanttausta koskevaksi lainsäädännöksi

(Takauslaki )

Päätökset

1) Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta

Vahvistettu

19.03.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
361/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kauppakaaren 10 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.03.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
362/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.03.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
363/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta

2) Laki kauppakaaren 10 luvun muuttamisesta

3) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 36/1998 vp
Valmistunut

04.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 37/1998 vp
Valmistunut

18.11.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1998 Päättynyt PTK 162/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1998 Päättynyt PTK 163/1998
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

3. lakiehdotus ehdotettu hylättäväksi

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Päättynyt PTK 171/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1998

​​​​