Valtiopaivaasia HE 189/1999

HE 189/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.2000

Voimaantulo

20.03.2000

Säädöskokoelma
281/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.12.1999

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Leikos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2000 Päättynyt PTK 3/2000 11
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/2000 vp
Valmistunut

16.02.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 ja 8 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.02.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 10/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.2.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2000 Päättynyt PTK 12/2000 4
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2000 Päättynyt PTK 13/2000 8
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.2000 Päättynyt PTK 17/2000 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2000

​​​​