Valtiopaivaasia HE 189/2000

HE 189/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

31.12.2001

Säädöskokoelma
629/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tilintarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

31.12.2001

Säädöskokoelma
630/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirjanpitolain muuttamisesta

2. Laki tilintarkastuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.11.2000

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kaisanlahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2000 Päättynyt PTK 142/2000 19
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/2001 vp
Valmistunut

08.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteeseen 46/2000 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2001 Päättynyt PTK 77/2001 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2001 Keskeytetty PTK 83/2001 15
20.06.2001 Päättynyt PTK 84/2001 3 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2001

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​