Valtiopaivaasia HE 19/1994

HE 19/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kirkkolain muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
399/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kirkkolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.03.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lehtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.03.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

266

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.1994 Päättynyt PTK 16/1994 295

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/1994 vp
Valmistunut

08.04.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 6/1994 vp
Valmistunut

06.04.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 27/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.1994 Päättynyt PTK 29/1994 760

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.1994 Päättynyt PTK 30/1994 777
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1994 Päättynyt PTK 32/1994 801

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL) VJ 61 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.05.1994

​​​​