HE 19/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
896/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

555

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.1995 Päättynyt PTK 24/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

562

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/1995 vp
Valmistunut

02.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 31/1995 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1995 Päättynyt PTK 32/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1995 Päättynyt PTK 34/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

786

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.1995 Päättynyt PTK 36/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

860

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1995

Vastaus
EV 12/1995 vp