HE 19/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
333/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.03.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.03.1998 Päättynyt PTK 31/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/1998 vp
Valmistunut

17.04.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.04.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 49/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.04.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.1998 Päättynyt PTK 50/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.1998 Päättynyt PTK 52/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1998 Päättynyt PTK 54/1998 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.04.1998

Vastaus
EV 32/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1