Valtiopaivaasia HE 19/1998

HE 19/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
333/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.03.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.03.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.1998 Päättynyt PTK 31/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/1998 vp
Valmistunut

17.04.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.04.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 49/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.04.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1998 Päättynyt PTK 50/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.1998 Päättynyt PTK 52/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.1998 Päättynyt PTK 54/1998 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.04.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1