HE 19/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle viimeisenä eläkelaitoksena työeläkejärjestelmässä toimivaa eläkelaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
375/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
376/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
377/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
378/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
379/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
380/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
381/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
382/2001
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
383/2001
Päätös

Hyväksytty

10. Laki vakuutusoikeudesta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
384/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

4. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

5. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

6. Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

7. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

8. Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

9. Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

10. Laki vakuutusoikeudesta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.03.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.03.2001 Päättynyt PTK 20/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/2001 vp
Valmistunut

27.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4., 6. ja 8.-10. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotuksen 10 b §, 5. lakiehdotuksen 26 § ja 7. lakiehdotuksen 3 b § hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 34/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.03.2001 Poistettu PTK 36/2001
06.04.2001 Päättynyt PTK 40/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2001 Päättynyt PTK 41/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.04.2001

Vastaus
EV 30/2001 vp