Valtiopaivaasia HE 19/2002

HE 19/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
679/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
680/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.03.2002

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Eränkö-Pekkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2002 Päättynyt PTK 28/2002 7
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/2002 vp
Valmistunut

21.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2002 Päättynyt PTK 67/2002 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2002 Päättynyt PTK 71/2002 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.06.2002

​​​​