Valtiopaivaasia HE 19/2003

HE 19/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
627/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.06.2003

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.06.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2003 Keskeytetty PTK 34/2003 6
11.06.2003 Päättynyt PTK 35/2003 13
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/2003 vp
Valmistunut

12.06.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen sekä lakialoitteiden LA 2/2003 vp, LA 4/2003 vp, LA 8/2003 vp, LA 19/2003 vp ja LA 58/2003 vp pohjalta muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 37/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2003 Keskeytetty PTK 38/2003 1
13.06.2003 Päättynyt PTK 39/2003 3 6
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2003 Keskeytetty PTK 40/2003 9
17.06.2003 Päättynyt PTK 41/2003 5 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot