Valtiopaivaasia HE 19/2005

HE 19/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki vakuutusyhtiölain 10 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
380/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutusyhdistyslain 10 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
381/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
382/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
383/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
384/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
385/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

3. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

4. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

6. Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.03.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.03.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.03.2005 Päättynyt PTK 30/2005 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 7/2005 vp
Valmistunut

04.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina, paitsi 4. lakiehdotuksen 83 § muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.2005 Päättynyt PTK 53/2005 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.2005 Päättynyt PTK 55/2005 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2005