Valtiopaivaasia HE 19/2007

HE 19/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki painelaitelain muuttamisesta

Vahvistettu

24.08.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
826/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki painelaitelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.05.2007

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kouhia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.05.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2007 Päättynyt PTK 30/2007 11
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 3/2007 vp
Valmistunut

07.06.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2007 Päättynyt PTK 37/2007 9
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2007 Päättynyt PTK 42/2007 22
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin