Valtiopaivaasia HE 19/2014

HE 19/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Yhdenvertaisuuslaki

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1325/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1326/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1327/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki tasa-arvovaltuutetusta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1328/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Lai naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1329/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1330/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki työsopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1331/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki merityösopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1332/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1333/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki valtion virkamieslain 6 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1334/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1335/2014
Päätös

Hyväksytty

12. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1336/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1337/2014
Päätös

Hyväksytty

14. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1338/2014
Päätös

Hyväksytty

15. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1339/2014
Päätös

Hyväksytty

16. Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1340/2014
Päätös

Hyväksytty

17. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1341/2014
Päätös

Hyväksytty

18. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1342/2014
Päätös

Hyväksytty

19. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1343/2014
Päätös

Hyväksytty

20. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1344/2014
Päätös

Hyväksytty

21. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1345/2014
Päätös

Hyväksytty

22. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1346/2014
Päätös

Hyväksytty

23. Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1347/2014
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

24. Laki lapsiasiavaltuutetusta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1348/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Yhdenvertaisuuslaki

2. Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta

3. Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta

4. Laki tasa-arvovaltuutetusta

5. Lai naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

6. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

7. Laki työsopimuslain muuttamisesta

8. Laki merityösopimuslain muuttamisesta

9. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

10. Laki valtion virkamieslain 6 ja 11 §:n muuttamisesta

11. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

12. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

13. Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

14. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

15. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta

16. Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta

17. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

18. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

19. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta

20. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

21. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

22. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

23. Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.04.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Makkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.04.2014 Päättynyt PTK 38/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 11/2014 vp
Valmistunut

03.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 19/2014 vp sisältyvät 5.-23. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen HE 19/2014 vp sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 24. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen HE 111/2014 vp pohjalta muutettuna ja että hallituksen esitykseen HE 19/2014 vp ja hallituksen esitykseen 111/2014 vp sisältyvät 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 2.-4. lakiehdotuksiksi.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 31/2014 vp
Valmistunut

22.10.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2014 Poistettu PTK 126/2014 54
10.12.2014 Keskeytetty PTK 127/2014 44
11.12.2014 Päättynyt PTK 128/2014 2 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2014 Keskeytetty PTK 130/2014 29
16.12.2014 Päättynyt PTK 131/2014 6 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 9 §:stä, 10 §:n 1 momentista, 11 §:n 3 momentista sekä 12 §:n 1 ja 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2014

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​