HE 190/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b §:n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työntekijäin eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1730/1991
Päätös

Hyväksytty

2) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1731/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

2) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Esittelijä Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.11.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

2835

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1991 Päättynyt PTK 90/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3038

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/1991 vp
Valmistunut

03.12.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 98/1991 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1991 Päättynyt PTK 99/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1991 Päättynyt PTK 100/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3346

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1991 Päättynyt PTK 102/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3365

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991