Valtiopaivaasia HE 190/1993

HE 190/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtuomioistuimesta annetun lain ja asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
951/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
952/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3278

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 115/1993 3302

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/1993 vp
Valmistunut

19.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993 3492

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 122/1993 3531
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3759

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.1993