Valtiopaivaasia HE 190/1995

HE 190/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1725/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1726/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta

2) Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.11.1995

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kurkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2656

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995 2695

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/1995 vp
Valmistunut

30.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995 3187

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 121/1995 3253
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3398

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995