Valtiopaivaasia HE 190/1996

HE 190/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maatalousyrittäjien lomituspalvelulaiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaiksi

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1231/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3793

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3865

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 31/1996 vp
Valmistunut

22.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 22/1996 vp
Valmistunut

20.11.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 151/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996 4787

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1996 Päättynyt PTK 154/1996 4855 2-4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5152

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

​​​​