HE 190/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maatalousyrittäjien lomituspalvelulaiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaiksi

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1231/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3793

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3865

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 31/1996 vp
Valmistunut

22.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 151/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1996 Päättynyt PTK 154/1996 2-4
Istuntopöytäkirjan sivu

4855

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5152

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Vastaus
EV 201/1996 vp