Valtiopaivaasia HE 190/1998

HE 190/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiopäiväjärjestyksen ja edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1069/1998
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1070/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

2) Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Törneblom

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 7/1998 vp
Valmistunut

19.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 148/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1998 Päättynyt PTK 150/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom. (PeVL) 2) VJ 70 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​