Valtiopaivaasia HE 190/2000

HE 190/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä

Asetuksen voimaantulo

03.10.2001

Säädöskokoelma
818/2001
Sopimussarja
69/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.11.2000

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.11.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000 22
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 1/2001 vp
Valmistunut

06.02.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Tukholmassa 24 päivänä lokakuuta 2000 Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 6/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.02.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2001 Päättynyt PTK 7/2001 2
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2001

Vastaus
EV 2/2001 vp

​​​​