Valtiopaivaasia HE 190/2001

HE 190/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikennevakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1380/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 2 §:n ja 2 a luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1381/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1382/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 2 §:n ja 2 a luvun 11 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Koivisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2001 Päättynyt PTK 119/2001 14
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 11/2001 vp
Valmistunut

09.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2001 Päättynyt PTK 133/2001 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2001 Päättynyt PTK 135/2001 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2001

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​