HE 190/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle liikuntalaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Liikuntalaki

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
390/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Liikuntalaki

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sulander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.2014 Päättynyt PTK 101/2014
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 18/2014 vp
Valmistunut

27.01.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 13/2014 vp
Valmistunut

12.12.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 18/2014 vp
Valmistunut

12.12.2014

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 31/2014 vp
Valmistunut

28.11.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 144/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 29.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.01.2015 Päättynyt PTK 145/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.02.2015 Päättynyt PTK 147/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.02.2015

Vastaus
EV 277/2014 vp