Valtiopaivaasia HE 191/1992

HE 191/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinohallintoa koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki maaseutuelinkeinohallinnosta

Vahvistettu

04.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1199/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta

Vahvistettu

04.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1200/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta

Vahvistettu

04.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1201/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta

Vahvistettu

04.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1202/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta

Vahvistettu

04.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1203/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki kalastuslain 86 ja 87 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1204/1992
Päätös

Hyväksytty

7) Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1205/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maaseutuelinkeinohallinnosta

2) Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta

3) Laki kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta

4) Laki eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta

5) Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta

6) Laki kalastuslain 86 ja 87 §:n muuttamisesta

7) Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1992

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Kotkasaari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3514

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.1992 Päättynyt PTK 117/1992 3545

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 18/1992 vp
Valmistunut

10.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 147/1992 4429

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 148/1992 4443
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1992 Päättynyt PTK 150/1992 4482

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 4