Valtiopaivaasia HE 191/1993

HE 191/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevien säännösten muuttamisesta (Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta)

Päätökset

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevien säännösten muuttamisesta (Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta)

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
1013/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevien säännösten muuttamisesta (Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta)

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3278

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 115/1993 3302

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 22/1993 vp
Valmistunut

17.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 140/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1993 Päättynyt PTK 142/1993 4178

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1993 Päättynyt PTK 143/1993 4181
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1993 Päättynyt PTK 144/1993 4185

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.11.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 2