Valtiopaivaasia HE 191/1994

HE 191/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottomaksuista

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki ulosottomaksuista

Vahvistettu

13.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
34/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulosottomaksuista

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vs. vanh. hallitussihteeri Tolvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994 3096

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 18/1994 vp
Valmistunut

25.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 131/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994 5485

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994 5596
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1994 Päättynyt PTK 138/1994 5677

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1994

Asiasanat

​​​​