HE 191/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.1996

Voimaantulo

01.05.1996

Säädöskokoelma
250/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lundström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2656

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2696

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/1996 vp
Valmistunut

09.02.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 10/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.1996 Päättynyt PTK 13/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.02.1996 Päättynyt PTK 14/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

409

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.02.1996 Päättynyt PTK 17/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

518

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.1996

Vastaus
EV 8/1996 vp