Valtiopaivaasia HE 191/1996

HE 191/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuosilomalain 6 §:n, palkkaturvalain 12 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 12 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki vuosilomalain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1047/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki palkkaturvalain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1048/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki merimiesten palkkaturvalain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1049/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vuosilomalain 6 §:n muuttamisesta

2) Laki palkkaturvalain 12 §:n muuttamisesta

3) Laki merimiesten palkkaturvalain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1996

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hartikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3793

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3868

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 16/1996 vp
Valmistunut

19.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1996 Päättynyt PTK 149/1996 4748

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1996 Päättynyt PTK 150/1996 4755
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996 4787

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.1996

​​​​