Valtiopaivaasia HE 191/2009

HE 191/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

03.12.2009

Säädöskokoelma
928/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

03.12.2009

Säädöskokoelma
292/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2009 Päättynyt PTK 91/2009 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 36/2009 vp
Valmistunut

23.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 4 luvun 6 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 99/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2009 Päättynyt PTK 100/2009 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009 25
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.2009

​​​​