Valtiopaivaasia HE 191/2013

HE 191/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tilintarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

31.12.2013

Säädöskokoelma
1046/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

31.12.2013

Säädöskokoelma
1047/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tilintarkastuslain muuttamisesta

2. Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.11.2013

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Koivisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2013 Päättynyt PTK 115/2013 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 35/2013 vp
Valmistunut

03.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2013 Päättynyt PTK 124/2013 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013 34
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2013

​​​​