Valtiopaivaasia HE 192/1992

HE 192/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain 4 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki poronhoitolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
614/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki poronhoitolain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1992

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Ruokonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3467

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.1992 Päättynyt PTK 114/1992 3497

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 8/1993 vp
Valmistunut

28.05.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/1993 vp
Valmistunut

11.05.1993

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 63/1993 vp
Päätös

02.06. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1993 Päättynyt PTK 65/1993 1568

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1993 Päättynyt PTK 66/1993 1576
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.1993 Päättynyt PTK 69/1993 1616

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.06.1993

​​​​