HE 192/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kuntalaki

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
365/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Kuntalaki

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.1994 Päättynyt PTK 95/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3213

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 18/1994 vp
Valmistunut

27.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 188/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.02.1995 Päättynyt PTK 190/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.02.1995 Keskeytynyt PTK 191/1994
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994 1-6
Istuntopöytäkirjan sivu

7179

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.1995 Keskeytynyt PTK 193/1994
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 3, 4
Istuntopöytäkirjan sivu

7243

Huomautus

Kunnan taloutta ja sen tarkastusta koskevat säännökset

tulevat voimaan 01.01.1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 5

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot