Valtiopaivaasia HE 192/1996

HE 192/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja muuksi kansallisen arvopaperikeskuksen toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1073/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1074/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1075/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1076/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1077/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

2) Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

3) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

4) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

5) Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

6) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3808

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1996 Päättynyt PTK 126/1996 4018

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 23/1996 vp
Valmistunut

28.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 40/1996 vp
Valmistunut

22.11.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 157/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1996 Päättynyt PTK 158/1996 4997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1996 Päättynyt PTK 159/1996 5013
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

6. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5163

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1-5) VJ 66 § (PeVL) 6) VJ 67 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

​​​​