Valtiopaivaasia HE 192/1997

HE 192/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain ja eräiden verolakien muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1378/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1379/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1380/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki arvonlisäverolain 197 ja 198 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1381/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki tullilaitoksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1382/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tullilain muuttamisesta

2) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

3) Laki autoverolain muuttamisesta

4) Laki arvonlisäverolain 197 ja 198 §:n muuttamisesta

5) Laki tullilaitoksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Heino

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 18/1997 vp
Valmistunut

09.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1997 Päättynyt PTK 166/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1997 Päättynyt PTK 168/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1997 Päättynyt PTK 176/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1997

​​​​