Valtiopaivaasia HE 192/2002

HE 192/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle pelastuslaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Pelastuslaki

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
468/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki painelaitelain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
469/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki viihdelaitelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
470/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki taimiaineistolain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
471/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Pelastuslaki

2. Laki painelaitelain 14 §:n muuttamisesta

3. Laki viihdelaitelain 10 §:n muuttamisesta

4. Laki taimiaineistolain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.2002

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Pelastusylijohtaja Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2002 Päättynyt PTK 123/2002 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 30/2002 vp
Valmistunut

11.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 182/2002 vp pohjalta muutettuna ja että lakialoitteet LA 32/1999 vp, LA 115/1999 vp ja LA 81/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 200/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.2003 Päättynyt PTK 201/2002 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.06.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​