Valtiopaivaasia HE 192/2008

HE 192/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.01.2009

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
5/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.01.2009

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
6/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.01.2009

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
7/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki autoverolain muuttamisesta

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

3. Laki ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.11.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sandell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2008 Päättynyt PTK 104/2008 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 26/2008 vp
Valmistunut

02.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 4 §:n 1 ja 4 momentti, 35 b §:n 1 momentti ja voimaantulosäännös muutettuina, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna ja että 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2008 Keskeytetty PTK 118/2008 2
05.12.2008 Päättynyt PTK 119/2008 1 1
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2008 Päättynyt PTK 121/2008 5
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2008