HE 193/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 5 §:n sekä yksityismetsälain 3 ja 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
1783/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki yksityismetsälain 3 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
1784/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

2) Laki yksityismetsälain 3 ja 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Setälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2656

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2696

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/1995 vp
Valmistunut

05.12.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 119/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 121/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 122/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3262

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3404

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995

Vastaus
EV 164/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1