HE 193/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki nimilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.01.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
69/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nimilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 15/1998 vp
Valmistunut

01.12.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1998 Päättynyt PTK 157/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1998 Päättynyt PTK 158/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1998

Vastaus
EV 211/1998 vp