HE 193/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2001 kolmanneksi lisätalousarvioksi

(Toinen lisäbudjetti 2001)

1. Vuoden 2001 III lisätalousarvio

Voimaantulo

08.11.2001

Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2001 III lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Valtiosihteeri Sailas

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2001 Päättynyt PTK 120/2001
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 20/2001 vp
Valmistunut

07.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2001 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään, että lisätalousarvion nimike muutetaan toiseksi lisätalousarvioksi, että hyväksytään kaksi lausumaa ja että lisätalousarviota sovelletaan 8 päivästä marraskuuta 2001 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2001 Päättynyt PTK 126/2001 2, 3
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

08.11.2001

Kirjelmä
EK 26/2001 vp