Valtiopaivaasia HE 194/1994

HE 194/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 1995

Valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 1995

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
/19
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 1995

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Noras

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994 3200

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 62/1994 vp
Valmistunut

11.11.1994

Päätösehdotus

Ks mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994 5262
Huomautus

*) Talousarviosarja 12/94

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1994

​​​​