Valtiopaivaasia HE 194/1996

HE 194/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

15.12.1996

Säädöskokoelma
938/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.1996

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3808

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3878

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 23/1996 vp
Valmistunut

12.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 139/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 140/1996 4477

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.1996 Päättynyt PTK 142/1996 4519
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1996 Päättynyt PTK 145/1996 4642

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

​​​​