HE 194/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
562/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Oksanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/1998 vp
Valmistunut

15.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 185/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.01.1999 Päättynyt PTK 186/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.01.1999 Päättynyt PTK 188/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.01.1999 Päättynyt PTK 189/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.01.1999

Vastaus
EV 258/1998 vp