Valtiopaivaasia HE 194/2006

HE 194/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Tilintarkastuslaki

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
459/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n ja 7 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
460/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
461/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
462/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
463/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
464/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki säätiölain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
465/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki yhdistyslain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

9. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
466/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
467/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
468/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
469/2007
Päätös

Hyväksytty

13. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
470/2007
Päätös

Hyväksytty

14. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
471/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
472/2007
Päätös

Hyväksytty

16. Laki työttömyyskassalain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
473/2007
Päätös

Hyväksytty

17. Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
474/2007
Päätös

Hyväksytty

18. Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
475/2007
Päätös

Hyväksytty

19. Laki säästöpankkilain 77 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
476/2007
Päätös

Hyväksytty

20. Laki sijoitusrahastolain 36 ja 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
477/2007
Päätös

Hyväksytty

21. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 13 ja 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
478/2007
Päätös

Hyväksytty

22. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
479/2007
Päätös

Hyväksytty

23. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
480/2007
Päätös

Hyväksytty

24. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
481/2007
Päätös

Hyväksytty

25. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
482/2007
Päätös

Hyväksytty

26. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
483/2007
Päätös

Hyväksytty

27. Laki tapaturmavakuutuslain 53 i §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
484/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Tilintarkastuslaki

2. Laki kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n ja 7 a luvun 3 §:n muuttamisesta

3. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

4. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

5. Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

6. Laki avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

7. Laki säätiölain 12 §:n muuttamisesta

8. Laki yhdistyslain muuttamisesta

9. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

10. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

11. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

12. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta

13. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

14. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

15. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

16. Laki työttömyyskassalain 16 §:n muuttamisesta

17. Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta

18. Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

19. Laki säästöpankkilain 77 §:n muuttamisesta

20. Laki sijoitusrahastolain 36 ja 37 §:n muuttamisesta

21. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 13 ja 13 a §:n muuttamisesta

22. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

23. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

24. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta

25. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta

26. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

27. Laki tapaturmavakuutuslain 53 i §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.10.2006

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Alakare

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2006 Päättynyt PTK 102/2006 21
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 33/2006 vp
Valmistunut

31.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4.,6.,11.,12.,13. ja 15.-27. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 8. lakiehdotus hylätään, että 1., 5., 7., 9., 10. ja 14. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kuusi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.02.2007 Keskeytetty PTK 151/2006 2
02.02.2007 Päättynyt PTK 152/2006 5 15-19
Päätös

1.-7. ja 9.-27. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 8. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2007 Päättynyt PTK 153/2006 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-7. ja 9.-27. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 8. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.03.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin