Valtiopaivaasia HE 195/1989

HE 195/1989 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdistyslain 10 ja 35 §:n, yleisistä kokouksista annetun lain 1 ja 2 §:n sekä painovapauslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki yhdistyslain 10 ja 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1989

Voimaantulo

01.01.1990

Säädöskokoelma
1331/1989
Päätös

Hyväksytty

2) Laki yleisistä kokouksista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1989

Voimaantulo

01.01.1990

Säädöskokoelma
1332/1989
Päätös

Hyväksytty

3) Laki painovapauslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1989

Voimaantulo

01.01.1990

Säädöskokoelma
1333/1989
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhdistyslain 10 ja 35 §:n muuttamisesta

2) Laki yleisistä kokouksista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

3) Laki painovapauslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.10.1989

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Sevón

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.1989

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3145

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1989 Päättynyt PTK 102/1989 3187

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/1989 vp
Valmistunut

28.11.1989

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.1989

Istuntopöytäkirja
PTK 126/1989 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1989 Päättynyt PTK 130/1989 4412

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 210/1989 vp
Valmistunut

07.12.1989

Päätösehdotus

Hyväksytty

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1989 Keskeytynyt PTK 133/1989 4447
08.12.1989 Päättynyt PTK 134/1989 4466 1-4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1989 Päättynyt PTK 139/1989 4613 42

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.1989

​​​​