Valtiopaivaasia HE 195/1996

HE 195/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1188/1996
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.1996

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Kotkasaari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3808

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1996 Päättynyt PTK 126/1996 4018

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 22/1996 vp
Valmistunut

28.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 157/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1996 Päättynyt PTK 158/1996 4996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1996 Päättynyt PTK 159/1996 5012
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5152

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § VJ 67 § 2 mom (MmVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996